Chính sách bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với Dental House. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của tất cả khách hàng của mình. Chính sách bảo mật thông tin này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi, đặt lịch hẹn, hoàn thành một bảng khảo sát, hoặc thông qua các tương tác trực tiếp khác. Các loại thông tin thu thập có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
  • Thông tin về sức khỏe và yêu cầu dịch vụ của bạn.
  • Phản hồi và đánh giá dịch vụ.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Cải thiện dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Gửi thông tin và cập nhật liên quan đến lịch hẹn của bạn.
  • Xử lý giao dịch.
  • Gửi email định kỳ về dịch vụ hoặc thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng một loạt các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mã hóa tiên tiến và các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin trực tuyến, offline, và trong quá trình truyền tải.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty ngoài nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, ngoại trừ những trường hợp cần thiết để thực hiện một giao dịch, như gửi hóa đơn.

Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập và yêu cầu sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét chính sách để được thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng bạn gửi gắm và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn với mức độ cao nhất của sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.